Disclaimer

Untill Nederland, een handelsnaam van Adnamics B.V., is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52894606. unTill levert kassasystemen en aanverwante soft- en hardware aan de horeca.

Untill Nederland biedt websitebezoekers met deze website toegang tot www.untill.nl en publiceert hierop teksten, afbeeldingen en andere informatie die door Untill Nederland en derden zijn aangeleverd. De informatie die op of via deze site wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet worden gezien of gelezen als een advies of aanbeveling. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie vallen onder je eigen verantwoordelijkheid. Untill Nederland behoudt zich het recht voor om de informatie die wordt aangeboden op of via deze site te allen tijde zonder vooraankondiging te wijzigen. Wij adviseren je om deze disclaimer zorgvuldig en met enige regelmaat te lezen.

Beperking aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op onze website, maar kunnen dit niet garanderen. Untill Nederland garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Tevens is Untill Nederland niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging. Untill Nederland aanvaardt verder geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van sites van derden door middel van links of feeds via deze website.

Een zodanig gebruik van of verwijzing naar untill.nl dat mogelijk het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, is niet toegestaan. Ook het verhinderen van de toegang, het in gevaar brengen van het functioneren van deze site of de op of via deze site aangeboden informatie of de gebruikte software aantasten, is niet toegestaan. Untill Nederland, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade geleden door derden bij verboden of onjuist gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

Untill Nederland behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze site aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Untill Nederland. Je mag de informatie die op deze site wordt aangeboden wel gebruiken voor je eigen gebruik.