Fooks biedt

Fooks unTill

  • monitoren van de dagomzet
  • grip op loonkosten, roosteren aan de hand van budgetten
  • uren klokken
  • online personeelsdossier met o.a. verzuim en verlof
  • digitaal ondertekenen van contracten