Kassatellen.nl biedt

Kassatellen.nl

  • online kasboek voor de horeca
  • directe koppeling met boekhouding
  • gezamenlijk werken in één kasboek
  • rechtenstructuur voor gebruikers